Работен процес:

 image-b16e107c64645979df610991d87486af81f173d275ddde7d89e7a7f2cb18470f-VDSC_0076 image-257820ea301131316d703caac9d22cef49d90b1ca008aec846e13a411221bf1a-V image-1e91eea59738747b0ca26778125d1e89557a24e7ae707475d41f31739e4db98f-V image-fa1c97f82b70ed2c1ef42ce19109213ad95367e2ce474cba7bedf2f141ff16f8-V

Производствена база:


Производствената ни база е оборудвана с
металообработващи машини необходими за
производство на неръждаеми съдове и съоръжения.

Водещ основен процес в нашето производство е
заваряването, което осъществяваме ръчно или
автоматично. За ръчното заваряване се
доверяваме на нашия екип от
висококвалифицирани заварчици.
Автоматичното заваряване
осъществяваме чрез колонозаваръчна и
листозаваръчна машина.

Разполагаме и с CNC машина за плазмено рязане,
берт машина, абкант, валоогъваща
машина и други машини за процесите на
нашето производство.