Машина за миене на блокформи за сирене

Машина за миене на блокформи
Тунелен тип машина предназначена за измиване на блокформи за сирене.
Миалната машина има четери зони
1-ва Секция – Предмиене.
2-ра Секция – Основно миене
3-та Секция – Предплакнене
4-та Секция – Основно плакнене
Технически харектеристики:
Производителност – 250 бр/час
Захранващо наприжение – 400V / 3ph / 50Hz
Инсталирана мощност – 11 kW
Разход на пара

Миална машина за блок форми, може да се разработи със специална конфигураци и размери според изискванията и нуждите на клиента.

20211201_171204 20211201_171232