Повишаване на енергийната ефективност в “МАРИМАХ – ИНОКС” ООД

МАРИМАХ – ИНОКС” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0016-C01 за проект „Повишаване на енергийната ефективност в “МАРИМАХ – ИНОКС” ООД“ по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 555 565.00 лв. 332 491.11 лв. – европейско и 58 674.89 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца. 

Основната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на енергийната ефективност на „Маримах-Инокс” ООД чрез подмяна на съществуващата ръчна плазма с автоматична машина за плазмено рязане, интегриране на система за оползотворяване на отпадна топлина и система за мониторинг на енергопотреблението. Специфичните цели на проекта са:

-Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване;

-Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;(;

– Намаляване на отделяните въглеродни емисии;

-Повишено качество на произвежданите продукти;

-Увеличаване на количеството на произвежданата продукция;

– Навлизане на нови пазари в страната и чужбина.

 

Сметанозрейка

Сметанозрейка, предназначена за физично и биохимично зреене на сметана. Съдът е снабден с котвена бъркалка, загряваща/охлаждаща риза, изолация и неръждаема обшивка.

Оборудване за млекопреработка

Маримах Инокс ООД е с основна дейност производство на неръждаеми съдове и съоръжения. Предлагаме производство на оборудване за сирене, кашкавал и други млечни продукти. За млечната промишленост произвеждаме: Приемна установка, Съдове за съхранение на мляко, Цистерна за мляко, Вана сиренарска, Сирениноизготвител, Заквасочник, Съд за задръжка, Отцеждащ барабан, Съд за извара, Машина за рязане на кашкавал, Преса за вадене на пити кашкавал, Неръждаеми стелажи, Неръждаеми маси, Сиренарски тежести и друго спомагателно оборудване.